wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
 • Household S.C.
  Staniątki 99
  32-005 Niepołomice
  NIP: 6832106901
 • E-mail:biurohousehold@gmail.com
 • Telefon660-080-001
  660-080-088
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 16.00
Systemy płatności
 • Przelewy24
Statystyka
 • Ilość produktów: 1504
 • Ilość kategorii: 113
 • Ilość promocji: 0
 • Ilość nowości: 380
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 39340 klientów
 • Sklep działa od: 03-08-2019

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU
 
Regulamin Sklepu Household obowiązuje od dnia 2.10.2019r.
 
Spis treści:

1) Postanowienia ogólne
2) Usługi elektroniczne
3) Warunki zawierania umowy sprzedaży
4) Rodzaje i terminy płatności za zamówienie
5) Koszty, możliwości oraz termin odbioru zamówień
6) Reklamacja
7) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
8) Prawo odstąpienia od zawartej umowy
9) Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
10) Postanowienia końcowe
11) Formularz odstąpienia od umowy
 
 
1. ROZWINIĘCIE:

1.1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu Internetowego. Chyba, że Regulamin stanowi inaczej i jest skierowany tylko do konsumentów lub tylko przedsiębiorców.
1.2.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów, zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi zgodę - także w celach marketingowych. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki ma zlecenie Administratora. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta również wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
1.3 Definicje:
1.3.1. Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
1.3.2. Formularz Rejestracji - formularz przeznaczony do utworzenia konta Klienta
1.3.3. Formularz Zamówienia - formularz przeznaczony do złożenia zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego (wirtualnego) koszyka oraz określenie sposobu płatności i dostawy.
1.3.4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu.
1.3.5. Konto - konto Klienta w Sklepie Internetowym, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta, oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
1.3.6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży na odległość, między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.7. Regulamin - regulamin tego Sklepu Internetowego
1.3.8. Sklep Internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem www.Household.com.pl
1.3.9. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako Firma HouseHold, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze NIP 6832106901 oraz REGON 384365132
1.3.10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.11. Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827 ze zm.)
1.3.12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą  
 
 
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia
2.2. Konto - używanie Konta możliwe będzie po wykonaniu dwóch kroków przez Kupującego
2.2.1. Uzupełnienie Formularza Rejestracji
2.2.2. Kliknięcie pola "zarejestruj konto". W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie przez Klienta wymaganych danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres wraz z ulicą, numerem domu/mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość, dodatkowo adres mailowy, numer telefonu oraz login i hasło.
2.3. Usługa posiadania Konta jest darmowa przez czas nieokreślony. Klient ma prawo, w każdej chwili bez podania przyczyny, możliwość usunięcia Konta poprzez wysłanie takiego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy biurohousehold@gmail.com
2.4. Formularz Zamówienia - używanie Formularza Zamówienia zaczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia odbywa się w chwili dokonania przez Klienta łącznie dwóch kroków:
2.4.1. Wypełnienie Formularza Zamówień
2.4.2. Po wypełnieniu Formularza Zamówień kliknięcie pola ,,zamawiam i płacę"
 
Do tej chwili Klient sam może modyfikować wprowadzone dane. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta niezbędnych danych:
 
- imię i nazwisko lub nazwa firmy
- adres wraz z ulicą, numerem domu, kodem pocztowym oraz miejscowością
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu kontaktowego
- danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, miejsce i sposób dostawy, ilość Produktu/ów, sposób płatności  
- kupujący, który chce dokonać zakupów towarów i usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oprócz podania danych wskazanych powyżej, zobowiązany jest do podania nazwy swojej firmy oraz numeru NIP. Kupującemu, w takim przypadku, zostanie wystawiona faktura VAT jako dokument potwierdzający sprzedaż. Informujemy, iż w przypadku, gdy zakup dokonany będzie przez Kupującego bez wskazania przez niego powyższych danych (firma, NIP), to, po wystawieniu dokumentu sprzedaży, nie będzie możliwości uzupełnienia dokumentu o dane związane z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.
 
2.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem, którym posługuje się Sprzedawca:
 
- komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu
- posiadanie konta mailowego
 
2.6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy.
 
2.7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 
2.7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu należy składać:
 
- pisemnie na adres HouseHold S.C., Staniątki 99, 32-005 Niepołomice
- drogą mailową na adres biurohousehold@gmail.com
 
2.7.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
 
- zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia
- dane Klienta składającego reklamację
- żądania Klienta
 
2.8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 
 
3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 
3.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi po złożeniu zamówienia przez Klienta poprzez Formularz Zamówień Sklepu Internetowego
3.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskich złotych i zawiera podatki. O całkowitej kwocie zamówienia produktu, a także kosztów dostawy, klient informowany jest w chwili składania zamówienia.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta za pomocą Formularza Zamówień zamówienia zgodnie z punktem 2.4. Regulaminu
3.3.2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania zamówienia adres mailowy. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy Sprzedaży. W chwili otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 
4 SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 
4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
 
4.2. TERMIN PŁATNOŚCI
 
4.2.1. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku płatności gotówką za pobraniem, Klient zobowiązany jest do płatności przy odbiorze przesyłki.
 
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
 
5.1. Dostawa Produktu odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży mówi inaczej. Koszty dostawy są przedstawione na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania zamówienia przez Klienta.
5.3. Sprzedawca udostępnia klientowi poniższe sposoby dostawy:
5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
5.3.2. Przesyłka paletowa
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia jest krótszy termin. W przypadku, gdy produkty mają różny termin dostaw, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. Początek terminu dostawy do Klienta liczy się następująco:
5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy
5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 
6. REKLAMACJE

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lup prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec klienta, będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.)
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje, dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta, są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty i Reklamacje.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. Pisemnie na adres HouseHold S.C. Staniątki 99, 32-005 Niepołomice.
6.3.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurohousehold@gmail.com
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;  
- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.  
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient, będący konsumentem, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: HouseHold S.C. Staniątki 99, 32-005 Niepołomice.  

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
- wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
-  pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora)
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 
8) PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: HouseHold S.C. Staniątki 99, 32-005 Niepołomice.
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurohousehold@gmail.com
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 10 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części  
- polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą, której dokonano zapłaty.  
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: HouseHold S.C. Staniątki 99, 32-005 Niepołomice.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3.  W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy, zawierane poprzez Sklep Internetowy, zawierane są w języku polskim.
9.2. Zmiana Regulaminu:
9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności, dostaw, modyfikacje związane ze świadczonymi Usługami Elektronicznymi w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu
9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
9.2.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
10. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html
Przejdź do strony głównej